5 สุดยอดอาหารช่วยส่งเสริมพัฒนาการสมองลูกน้อย

อยากให้ลูกมีพัฒนาการสมองที่สมวัย คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการสมองลูกอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญต้องดูแลเรื่องโภชนาการ อาหารการกินให้ลูก อย่างถูกและต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของลูกน้อย ไปดูกันว่าจะมีอาหารอะไรบ้างที่เหมาะจะส่งเสริมให้ลูกได้ทานเพื่อบำรุงสมองให้มีพัฒนาการการเติบโตอย่างมีศักยภาพกันค่ะ

ทราบหรือไม่ว่า ลูกที่อยู่ในช่วงวัย 1-5 ปี ถือเป็นช่วงเวลาทองของสมองที่จะเติบโตและเรียนรู้ได้มากและเร็วที่สุด  ซึ่งพัฒนาการสมองของลูกจะเริ่มพัฒนาการมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครรภ์ 18 วันแรก หลังจากการปฏิสนธิกระบวนการทำงานของเซลล์สมองของลูกน้อยได้เริ่มขึ้น เซลล์สมองพัฒนาเชื่อมโยงและแบ่งตัว  และเมื่อคุณแม่อายุครรภ์ได้ 6 เดือน การทำงานของสมองลูกน้อยจะมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น มีการเชื่อมโยงการทำงาน สื่อสารระหว่างเซลล์อย่างเป็นระบบ

 

และหลังคลอดเซลล์สมองของลูกน้อยก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการขยายโครงข่ายส่วนที่เป็นเส้นใยประสาท ทำให้การพัฒนาสมองสมบูรณ์และมีคุณภาพ ซึ่งเส้นใยประสาทจะมีหน้าที่ช่วยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเซลล์สมอง ช่วยให้สมองทำงานอย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการกระตุ้นทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการในทุกด้านของลูก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องภาษา กระบวนการเรียนรู้ การจดจำ และการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นต้น

 

โภชนาการสมอง

 

 

…กระตุ้นพัฒนาการสมองลูกน้อยด้วยกิจกรรมที่มีประโยชน์


การส่งเสริมให้พัฒนาการสมองลูกน้อยมีการเติบโตที่สมวัยและมีประสิทธิภาพ คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมลูกด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับวัยของลูก เช่น การวาดภาพระบายสี การแยกแยะรูปทรงต่างๆ  การเดินในทางแคบเพื่อการทรงตัว  ตัดกระดาษตามรอยปรุ หรือที่ขีดเส้นกำกับไว้ได้แม่นยำ บังคับตัวเองให้กระโดดในท่าทางต่าง ๆ ที่ตัวเองต้องการได้ เล่นต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น

 


…ส่งเสริมโภชนาการที่ดีต่อเซลล์สมอง


การสร้างพัฒนาการสมองลูกน้อยให้มีความฉลาดและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการกระตุ้นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อสมองต่างๆ แล้ว การดูให้ลูกได้รับโภชนาการอาหารที่มีประโยชน์อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้เซลล์สมองมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

อาหารพัฒนาสมองลูก

 

…5 สุดยอดอาหารช่วยส่งเสริมพัฒนาการสมองลูกน้อย

 

  • คาร์โบไฮเดรต จะได้จากอาหารที่เป็นกลุ่มข้าว แป้งและน้ำตาล อาหารกลุ่มนี้เมื่อลูกทานเข้าไปแล้วร่างกายจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสไหลเวียนไปตามกระแสเลือด ซึ่งสมองก็จะดึงเอากลูโคสจากเลือดมาใช้ทำให้สมองมีพลังในการคิด เรียนรู้และจดจำได้ดี
  • โปรตีน จะได้จากอาหารประเภทเนื้อ นม ไข่ และเนื้อปลา โปรตีนจากอาหารเมื่อทานเข้าไปแล้วจะย่อยสลายเป็นโมเลกุลกรดอะมิโน ซึ่งจะส่งผลให้สมองตื่นตัว ลูกก็จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กรดไขมัน DHA กรดไขมันที่พัฒนาสมองคือกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งจะมีในอาหารจำพวกปลาทะเล DHA จะช่วยในการพัฒนาสมองและประสาทตาที่มีส่วนสำคัญในการเรียนรู้จากการมองเห็น
  • ธาตุเหล็ก มีอยู่ในอาหารจำพวกตับ เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่แดง ถั่วเมล็ดแห้ง และพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะผักที่มีสีเขียวเข้ม ธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่จำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดง สมองมีความต้องการเลือด เลือดจะทำหน้าที่นำพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอยู่ตลอดเวลานั่นเอง
  • ทอรีน เป็นกรดอะมิโนอิสระที่จำเป็นต่อร่างกายของลูกน้อย ซึ่งหากลูกได้ทานนมแม่ก็จะได้รับทอรีนที่มีประโยชน์ไปเต็มๆ ค่ะ นอกนี้ทอรีนยังมีในอาหารประเภทเนื้อหมู อาหารทะเล ทอรีนดีต่อสมองส่วนหน้าและจอประสาทของลูกน้อย

 

 

อยากให้ลูกมีพัฒนาการสมองที่ดีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลกระตุ้นส่งเสริมให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมอง และรวมทั้งต้องดูแลใส่ใจเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกน้อยด้วยนะคะ เพื่อที่ลูกจะได้เป็นเด็กที่มีศักยภาพรอบด้านต่อไปในอนาคตข้างหน้า

 

โภชนาการช่วงแรกของชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม อยากให้ลูกเป็นเด็กพัฒนาการดี  มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งตอนนี้และต่อไปในอนาคต ต้องเริ่มกันตั้งแต่ช่วงแรกค่ะ  

ภูมิต้านทาน

[Sassy_Social_Share]