อาหารเสริมมื้อแรก (6-12 เดือน)

การเริ่มต้นอาหารเสริมที่หลากหลายให้กับลูกน้อย

การเริ่มต้นอาหารเสริมที่หลากหลายให้กับลูกน้อย

เมื่อลูกอายุได้ 6 เดือนเรื่อยไปจนถึง 1 ขวบ เป็นช่วงเวลาที่คุณแม่สามารถเริ่มให้อาหารเสริมกับลูกได้วันละ 1 มื้อ โดยที่ลูกก็ยังทานนมแม่เป็นอาหารมื้อหลัก สำหรับการเริ่มต้นอาหารเสริมให้กับลูกนั้น คุณแม่สามารถให้อาหารเสริมที่หลากหลายกับลูกน้อยได้ แต่ก็ต้องให้ในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของลูกในแต่ละมื้อที่ให้อาหารเสริมด้วยนะคะ

ข้าวบดไข่แดง

เมนูข้าวบดไข่แดง อาหารเสริมช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงลูกวัย 6 เดือน

เมื่อลูกอายุได้ 6 เดือนก็ได้เวลาเริ่มอาหารเสริมให้ลูกกันแล้ว ทั้งนี้อาหารมื้อหลักก็ยังคงต้องเป็นน้ำนมแม่ สำหรับอาหารเสริมจะให้แทนนมแม่ 1 มื้อ คุณแม่หลายๆ ท่านเมื่อถึงเวลาต้องให้อาหารเสริมลูก ก็มักจะคิดกันว่าจะต้องเริ่มเตรียมเมนูเด็กอะไรให้กับลูกก่อนดี สำหรับเด็กวัย 6 เดือน ขอแนะนำให้เริ่มด้วยอาหารเสริมอย่างเมนู “ข้าวบดไข่แดง”

อาหารเสริมของลูกน้อย วัย 4-6 เดือน

ลูกน้อยวัย 4-6 เดือนเป็นวัยที่กำลังมีพัฒนาการในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กในช่องปากที่มีส่วนอย่างมากในเรื่องของการกินอาหาร แต่สำหรับลูกที่อายุ 4 เดือนการให้อาหารมื้อหลักยังคงต้องเป็นการให้น้ำนมแม่อย่างเดียวก่อนเท่านั้น จากนั้นเมื่อลูกอายุย่างเข้า 6 เดือนคุณแม่จึงควรเสริมอาหารนอกเหนือจากนมแม่ เพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่มากขึ้น และช่วยให้พัฒนาการด้านการบดเคี้ยวทำงานได้ดีขึ้นด้วย