พัฒนาการคุณแม่และทารกในครรภ์

4-สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์-กับพัฒนาการลูกน้อย

4 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ กับพัฒนาการลูกน้อย

การตั้งครรภ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ในช่วงเดือนที่ 1 หรือ 4 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์อ่อนๆ ที่คุณแม่จะต้องดูแลทะนุถนอมครรภ์น้อยๆ และสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณแม่จะยังไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย ไปดูกันค่ะว่าช่วงเดือนที่ 1 ของการตั้งครรภ์ พัฒนาการครรภ์เป็นอย่างไรบ้าง