เคล็ดลับ กระตุ้นพัฒนาการลูก วัย 1-3 ปี

กระตุ้นพัฒนาการลูก เด็กวัย 1-3 ปี เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา การใช้ภาษา และการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หากได้รับการดูแล และกระตุ้นพัฒนาการอย่างถูกหลัก จะทำให้เด็กฉลาดสมวัย และเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

กระตุ้นพัฒนาการลูก: พัฒนาการเด่นของเด็กวัย 1-3 ปี

พัฒนาการของเด็กวัย 1-3 ปี มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะสังเกตความโดดเด่นตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงอายุได้ ดังนี้

 

 

 

พัฒนาการเด็กวัย 1 ปี

เป็นวัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากทารกน้อยที่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มาสู่วัยที่เริ่มสื่อสารในลักษณะง่ายๆ เช่น ใช้ท่าทางหรือชี้บอกความต้องการสิ่งที่ตนสนใจ เริ่มยืน เดิน วิ่ง เลียนแบบท่าทาง ส่งเสียงสูงต่ำ เรียก “พ่อ” และ “แม่” เข้าใจความหมายของคำพยางค์เดียว รู้จักปฏิเสธ ตอบสนองต่อคำถามง่ายๆ เช่น “แม่อยู่ไหน” “ลูกบอลอยู่ไหน” เริ่มเรียนรู้ชื่อเรียกอวัยวะต่างๆ สามารถหยิบอาหารป้อนตัวเอง ขีดเขียนด้วยดินสอ ต่อบล็อกในแนวสูง 2-3 ชั้น ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวจะเด่นชัด ทำได้มากขึ้น เมื่อใกล้เข้าสู่วัย 2 ขวบ

 

 

 

พัฒนาการเด็กวัย 2 ปี

เด็กวัยนี้จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเอง ชอบทดลอง ท้าทายในสิ่งที่ผู้ใหญ่ห้าม อารมณ์แปรปรวนง่าย สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว ด้วยการกระโดดสูงๆ เดินเขย่ง เดินถอยหลัง หรือวิ่ง ขีดเขียนเป็นเส้นตรงทั้งแนวตั้งและแนวนอน หรือเขียนเป็นเส้นวนๆ ชอบเล่นเลียนแบบ หรือบทบาทสมมติง่ายๆ พูดเป็นวลี 2-3 คำ หรือเป็นประโยคสั้นๆ รู้จักคำศัพท์ประมาณ 200 คำ สามารถทำตามคำสั่งที่ซับซ้อน 2 ขั้นตอนได้ และชอบออกคำสั่งให้ผู้อื่นทำสิ่งที่ตนต้องการ เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายของวัย จะเริ่มมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรงขึ้น โดยยืนขาเดียวได้นาน 2-3 วินาที ขี่จักรยาน 3 ล้อ ขึ้นบันไดแบบสลับเท้า ต่อสิ่งของในแนวตั้งได้ 8 ชิ้นขึ้นไป เล่นบทบาทสมมติที่ซับซ้อนขึ้น เริ่มเล่าเรื่องได้ สามารถบอกขับถ่าย ชื่อ เพศ อายุตนเอง รู้จักสีอย่างน้อย 1-2 สี เข้าใจคำกริยาที่แสดงการกระทำ เช่น  “หมากำลังวิ่ง” “เด็กกำลังกิน” เข้าใจคำคุณศัพท์และคำบุพบทง่ายๆ เช่น  ร้อน เย็น เหนื่อย บน ใน นอก ล่าง

 

 

 

พัฒนาการเด็กวัย 3 ปี

ความเป็นตัวของตัวเองจะชัดเจนมากขึ้น คิดว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง และเข้าใจว่าคนอื่นจะคิดเหมือนกับตน มีจินตนาการสูง เริ่มรู้จักการรอคอย สามารถเล่นเกมที่มีกติกาง่ายๆ ชอบเข้าสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกัน พูดเล่าเรื่องเป็นประโยคยาวๆ ให้คนอื่นเข้าใจได้ รู้จักสีมากขึ้น นับของทีละชิ้นได้อย่างถูกต้อง เข้าใจประโยคคำถามที่ซับซ้อน สามารถบอกชื่อจริงพร้อมนามสกุลได้

 

 

 

ส่งเสริมพัฒนาการถูกหลัก ลูกรักฉลาด แข็งแรง

พัฒนาการทุกด้านของเด็กวัยนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็ว หากได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมอย่างถูกหลัก มาดูเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ลูกรักฉลาด แข็งแรง กันค่ะ

 

 

 

  • กระตุ้นพัฒนาการลูก : ด้านร่างกาย ด้วยพลังงานที่เหลือล้นของเด็กวัยนี้ที่ชอบวิ่งเล่น กระโดด ปีนป่าย และเคลื่อนไหวอยู่เสมอ พ่อแม่ควรหาสถานที่ให้ลูกออกกำลังปลดปล่อยพลังงานนอกจากที่บ้านบ้าง เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เพราะจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรง ลูกรู้สึกสนุกสนาน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และมีจินตนาการเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

 

 

  • กระตุ้นพัฒนาการลูก : ด้านสติปัญญา ควรปล่อยให้ลูกเล่นอย่างอิสระ ได้รื้อค้น สำรวจสิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะลูกจะได้เรียนรู้การสัมผัส สังเกต จดจำ จับคู่ เกิดการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบ และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน

 

 

 

  • กระตุ้นพัฒนาการลูก : ด้านสังคม เด็กวัยนี้จะเริ่มสนใจเด็กคนอื่นที่จะมาเล่นด้วย ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน หรือต่างวัยบ้าง เพื่อรู้จักวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เรียนรู้การเข้าสังคม แสดงความรู้สึกนึกคิด รู้จักแบ่งปัน ขอบคุณ ขอโทษ เคารพกฎกติกา และมีเป้าหมายในการเล่นมากขึ้น

 

 

 

  • กระตุ้นพัฒนาการลูก : ด้านการช่วยเหลือตัวเอง ควรส่งเสริมให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองในเรื่องต่างๆ ตามวัย เช่น ใช้ช้อนตักข้าวกินเอง บอกการขับถ่ายได้ ใส่รองเท้า สวมเสื้อผ้า หรือช่วยทำงานบ้านที่พอทำได้ เพราะเป็นพัฒนาการที่บ่งบอกถึงการเติบโตในอีกระดับหนึ่ง และทำให้ลูกเกิดความมั่นใจ ภูมิใจในความสามารถของตน

 

 

 

กระตุ้นพัฒนาการลูก

 

 

 

โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี

เพราะเด็กวัยนี้มีการเคลื่อนไหว ใช้พลังงานสูง จึงต้องการสารอาหารที่จำเป็นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ ร่างกายให้แข็งแกร่ง และเสริมสร้างสติปัญญาให้สมบูรณ์ โภชนาการที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เด็กๆ ควรได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ทุกมื้อ โดยเฉพาะโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว ที่ช่วยในการเจริญเติบโต สร้างเนื้อเยื่อ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการเล่น แคลเซียมจากนม ที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง วิตามินบีและโคลีนที่ช่วยบำรุงสมอง และทำให้ระบบประสาททำงานได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

  • มาส่งเสริมพัฒนาการพร้อมโภชนาการที่ถูกหลัก ให้ลูกวัยนี้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ แล้วจะรู้ว่า ลูกของคุณมีศักยภาพมากมายขนาดไหน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ข้อมูลวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบอนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรมร่วมกับชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556.เกณฑ์พัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย.
ข้อมูลวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย โดย พญ.มัณฑนา ชลานันต์.การเล่นที่เหมาะสมในเด็กแต่ละวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม.
http://www.thai-dbp.org/webboard/index.php?pid=journal032
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี สำหรับผู้ปกครอง.
http://www.thaichilddevelopment.com/images/doc/Ebook1.pdf

 

[Sassy_Social_Share]