สุขภาพลำไส้มีความสำคัญต่อสุขภาพของลูกน้อยอย่างไร ?

การที่ลูกตัวน้อยของคุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรงจะนำมาซึ่งการมีสุขภาพที่ดี เพราะลำไส้นั้นช่างแสนมหัศจรรย์ นอกจากจะเป็นระบบย่อยอาหารที่ดีให้กับร่างกายแล้ว ลำไส้ยังมีจุลินทรีย์สุขภาพตามธรรมชาติหลายสายพันธุ์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการมีจุลินทรีย์สุขภาพดีที่สมดุลจำนวนมากในลำไส้จะช่วยสนับสนุนสุขภาพลำไส้1

ลำไส้…มีหน้าที่ในการย่อยอาหารและการดูดซึม

ใช่แล้วละค่ะ ลำไส้ที่แสนมหัศจรรย์ของร่างกาย จะทำหน้าที่ย่อยอาหารและช่วยให้สารอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วถูกดูดซึมพร้อมนำไปใช้งาน แต่หากมีสารอาหารบางอย่างที่มีความซับซ้อนจนไม่สามารถย่อยได้ด้วยเอนไซม์ที่ร่างกายผลิตขึ้นมา จุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้จะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในกระบวนการย่อย ด้วยการผลิตกรดไขมันสายสั้น (Short chain fatty acids: SCFAs) ที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานประมาณร้อยละ 10 และเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็ก ซึ่งจะถูกนำไปเป็นส่วนประกอบของกระดูก สมองและเม็ดเลือด

 

จุลินทรีย์ในลำไส้ สำคัญกับสุขภาพของลูกอย่างไร ?

จุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีต่อสุขภาพจะสร้างชั้นปกคลุมผนังลำไส้ไว้ ซึ่งพื้นผิวที่ได้นี้จะทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันเชื้อก่อโรคด้วยปกคลุมพื้นที่บนผนังลำไส้ทำให้เมื่อมีเชื้อโรคเกิดขึ้น ก็จะไม่สามารถเติบโตขึ้นมาได้ จุลินทรีย์สุขภาพมีส่วนช่วยในการปกป้องทารกทารกจากการติดเชื้อ2,3 ที่สำคัญจุลินทรีย์ในลำไส้ยังช่วยป้องกันภูมิแพ้ต่างๆ ภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานมีการตอบสนองที่ไวเกินไปต่อสารอาหาร ซึ่งจะเกิดขึ้นได้บ่อยในเด็กเล็ก เนื่องจากระบบภูมิต้านทานยังพัฒนาไม่เต็มที่นั่นเองค่ะ

 

สุขภาพลำไส้

 

จะช่วยให้สุขภาพลำไส้ของลูกแข็งแรงได้อย่างไร ?

1. การคลอดลูกน้อยจะได้สัมผัสกับจุลินทรีย์มากมายระหว่างคลอดตามธรรมชาติ ซึ่งจุลินทรีย์สุขภาพที่ลูกได้รับระหว่างการคลอดจะเป็นรากฐานของจุลินทรีย์ในลำไส้ของลูกต่อไป4,5

2. การให้นมการให้ลูกทานนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนมีความสำคัญอย่างมาก เพราะในนมแม่มีจุลินทรีย์สุขภาพ เช่นเดียวพรีไบโอติกที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดี6,7 และเมื่อลูกอายุหลัง 6 เดือนไปแล้วคุณแม่ยังจะสามารถส่งเสริมให้ลูกได้รับจุลินทรีย์สุขภาพได้จากอาหารที่มีประโยชน์อย่างหลากหลายอีกด้วย

 

การสร้างให้ลูกมีจุลินทรีย์สุขภาพที่ดีในลำไส้ส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ได้รับในช่วงแรก ซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่แรกเกิดคุณแม่ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะในนมมีสารอาหารที่ดีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของลูก ถ้าลูกมีสุขภาพลำไส้ที่ดีก็จะช่วยลดการเจ็บป่วยลงได้ เมื่อลูกไม่เจ็บป่วยก็จะทำให้ลูกมีพัฒนาการการเจริญเติบโตที่ดีสมวัย  ดังนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีสุขภาพลำไส้ที่ดีนั้นมีความสำคัญมาก เพราะลำไส้ไม่ได้มีดีแค่การย่อยอาหาร แต่ลำไส้ยังเป็นศูนย์กลางของพัฒนาการรอบด้านของลูกด้วยค่ะ

 

References
1Mitsuoka, T., Intestinal flora and aging. Nutr Rev. 1992;50:438-446.
2Matamoros S, Gras-Leguen C, Le Vacon F, Potel G, de La Cochetiere MF. Development of intestinal microbiota in infants and its impact on health. Trends Microbiol. 2013 Apr;21(4):167-73.
3McDermott A, Huffnagle B. The microbiome and regulation of mucosal immunity. Immunology. 2013;142:24-31.
4Bischoff SC. ‘Gut Health’: a new objective in medicine?; BMC Med. 2011;9:24.
5Gerritsen J, Smidt H, Rijkers GT, de Vos WM. Intestinal microbiota in human health and disease: the impact of probiotics. Genes Nutr. Aug 2011;6(3):209-240.
6Scholtens, P, et al. The Early settlers: Intestinal Microbiology in Early Life. Ann Rev Food Sci Technol. 2012;3:21.1-21.23.
7Jeurink PV, et al. Human milk: a source of more life than we imagine. Beneficial Microbes. 2013;4:17-30.
[Sassy_Social_Share]