โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์อันตรายมากกว่าที่คุณคิด !!!

ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบว่าเกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์นั่นคือ โรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes) ซึ่งในแม่ท้องส่วนใหญ่
ก่อนตั้งครรภ์ไม่เคยมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานมาก่อน แต่พอตั้งครรภ์กลับเป็นเบาหวานแทรกซ้อนขึ้นมาในระหว่างตั้งครรภ์ ส่วนหนึ่งอาจมาจากกรรมพันธุ์ หรือมาจากการดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ไม่ถูกต้อง จนทำให้เกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Diabetes during Pregnancy) ขึ้นมาได้ค่ะ

โรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

รกคืออวัยวะที่เจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมกับทารกในครรภ์ ซึ่งรกจะมีหน้าที่ในการลำเลียงสารอาหารต่างๆ ที่ได้รับมาจากคุณแม่เพื่อนำมาส่งต่อเลี้ยงทารกโดยผ่านทางสายสะดือ และทั้งรกและตัวทารกจะช่วยกันสร้างฮอร์โมน ซึ่งเป็นสารเคมีขึ้นมาในระหว่างนี้ เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน ที่เป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น

 

และฮอร์โมนต่างๆ เหล่านี้จะค่อยๆ ถูกสร้างขึ้นมาตามขนาดของรกที่ใหญ่ขึ้นตามอายุครรภ์ที่มากขึ้นของคุณแม่ แน่นอนว่าฮอร์โมนเหล่านี้ถึงจะมีความจำเป็นต่อการตั้งครรภ์ก็ตาม แต่ส่วนหนึ่งจะไปออกฤทธิ์ขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลทำให้อินซูลินทำงานได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ และด้วยเหตุนี้ คุณแม่จึงเกิดเป็นโรคเบาหวาน (Diabetes) ได้นั่นเอง

 

แล้วใครบ้างละที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์ ?

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่ามากจากสาเหตุใด แต่ทางการแพทย์ก็เชื่อกันว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์และอาหารการกินของตัวคุณแม่ท้องเอง และนี่คือปัจจัยที่อาจทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นขณะตั้งครรภ์ ดังนี้

  • ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน
  • มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ จนเข้าข่ายว่าเป็นโรคอ้วน
  • ตั้งครรภ์ตอนอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
  • ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะสูงกว่าปกติ
  • ในครรภ์แรกและเคยเป็นโรคเบาหวานแทรกซ้อนขึ้นมา และหายไปหลังคลอด

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณแม่ท้องอาจกำลังเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ?

โดยปกติแล้วโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นกับแม่ท้อง มักจะไม่ได้แสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งคุณหมอที่ดูแลครรภ์มักจะรู้ได้จากการตรวจเลือดดูค่าระดับน้ำตาลในเลือดของแม่ท้อง ซึ่งส่วนใหญ่คุณแม่ที่เข้าข่ายว่าอาจเป็นเบาหวานแทรกซ้อนขึ้นมา คุณหมอจะนัดตรวจเลือดดูค่าเบาหวาน ด้วยการให้แม่ท้องอดอาหารมาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง จากนั้นจะเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล

อันตรายจากเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์  อ่านหน้าต่อไปคลิก 

[Sassy_Social_Share]