เรื่องนี้เรื่องใหญ่…ท้องนี้หนักเท่าไหร่ดี?

เป็นเรื่องธรรมดาที่น้ำนักจะเพิ่มขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ แต่น้ำหนักนั้นควรเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะภาวะน้ำหนักเกินหรือน้อยกว่าเกณฑ์ในช่วงตั้งครรภ์นั้นนำมาซึ่งผลเสียต่อทั้งคุณแม่เอง และลูกน้อย ส่วนน้ำหนักที่ดีควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ เรามีมาบอกกันค่ะ

หนักตามเกณฑ์ ส่งผลดีทั้งแม่ลูก

น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ บ่งบอกถึงความเจริญเติบโตของลูกน้อยก็จริง แต่ไม่ใช่ว่าคุณแม่จะสามารถรับประทานอาหารอะไรก็ได้ระหว่างตั้งครรภ์ การเพิ่มน้ำหนักของคุณแม่จึงจำเป็นต้องเพิ่มไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสม เพราะหากน้ำหนักคุณแม่มากเกินไปจะเสี่ยงต่อภาวะผิดปกติและโรคแทรกซ้อนต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์ (Gestation Diabetes – GDM) โรคความดันโลหิตสูง(Prenancy – include Hypertension)  รวมถึงเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดอีกด้วย

น้ำหนักควรเพิ่มเท่าไหร่ ในระหว่างตั้งครรภ์

เราเข้าใจดีว่าคุณแม่แต่ละคนมีรูปร่างที่ตางกันก่อนตั้งครรภ์ ดังนั้นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็มีเกณฑ์ที่ต่างกันไปด้วย แต่จะเพิ่มเท่าไหร่นั้นเราจะมีหลักเกณฑ์อยู่่ที่การใช้ BMI หรือ Body Mass Index เพื่อบ่งชี้สถานะของน้ำหนักตัวก่อนตั้งครรภ์ โดยนำน้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วยสองเท่าของความสูง (เมตร) ซึ่งจะได้ค่าระดับ BMI ออกมา 4 ะดับ ตั้งแต่ น้อยกว่า  18.5 คือ ผอมเกินไป  18.5-22.9 คือ มีน้ำหนักตัวเหมาะสม 23-27.4 คือ มีน้ำหนักเกิร และมากกว่าหรือเท่ากับ /27.5 ขึ้นไปคืออยู่ในภาวะอ้วน

 

1

 

Fotolia_88686158_Subscription_Monthly_M

 

โดยอัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์นั้นจะเป็นไปตามนี้

  • ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ (3 เดือนแรก) นำ้หนักตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ประมาณ 1-3 กิโลกรัม
  • จากนั้นในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 (6-9 เดือน) น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประมาณสัปดาห์ละ 0.5-0.7 (ลูกคนเดียว – ลูกแฝด)

เมื่อทราบว่าน้ำหนักก่อนคลอดนั้นอยูี่มราระดับไหนแล้ว เราก็มาดูกันต่อว่าน้ำหนักที่แต่ละช่วงระดับ BMI สามารถเพิ่มได้อยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างจึงจะเหมาะสม

 

2

อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่เผยแพร่โดยสถาบันทางการแพทย์ (Institute of Medicine – IOM) ของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552

 

คุณแม่รู้ไหม น้ำหนักไปอยู่ที่ไหนบ้าง

คุณแม่ส่วนใหญ่รู้ดีอยู่แล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นไปอยู่ที่ลูกน้อยและรก รวมถึงน้ำคร่ำ แต่ยังมีอีกหลายส่วนที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในช่วงตั้งครรภ์นี้ ไม่ว่าจะเป็น เต้นม มดลูกที่ขยายขึ้น และไขมันที่สะสมไว้สำหรับการคลอดและให้นม ซึ่งมีอัตราส่วนโดยประมาณดังนี้

3

จะเห็นได้ว่าน้ำหนักของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้นนั้นได้กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายคุณแม่ เพื่อเตรียมต้อนรับชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการเพิ่มน้ำหนักอย่างถูกต้องและตามเกณฑ์ข้างต้น จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ใส่ใจในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำมากๆ พร้อมออกกำลังกายเท่าที่ทำได้ จะช่วยให้น้ำหนักของคุณแม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลต่อสุขภาพดีทั้งแม่และลูกตลอดการตั้งครรภ์คุณภาพค่ะ

 

[Sassy_Social_Share]