เพิ่มน้ำหนักลูกในครรภ์ ช่วงไตรมาสสุดท้าย

เพิ่มน้ำหนักลูกในครรภ์ ทำไมต้องเพิ่มด้วยล่ะ? มีคุณแม่ท้องใกล้คลอดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ พบกับภาวะทารกในครรภ์น้ำหนักน้อย ที่อาจทำให้ลูกคลอดออกมาตัวเล็กน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน ทำให้คุณแม่เกิดความไม่สบายใจ และคิดหาวิธีที่จะเพิ่มน้ำหนักในลูกในท้อง

 

เพิ่มน้ำหนักลูกในครรภ์ ทางทีมงานได้สอบถามไปยังคุณแม่ซึ่งเป็นผู้อ่านในแฟนเพจของ ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ถึงปัญหาน้ำหนักครรภ์น้อยในช่วงไตรมาสสุด คุณแม่ที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ต่างแสดงความคิดเห็น และร่วมแชร์ข้อมูลในการทานอาหารบำรุงครรภ์ เพื่อให้น้ำหนักครรภ์เพิ่ม ซึ่งการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักครรภ์ยังส่งผลให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วย

 

โดยอาหารที่คุณแม่ส่วนใหญ่รับประทานเพื่อให้น้ำหนักครรภ์เพิ่ม จะเป็นอาหารจำพวก กล้วยน้ำว้า ไข่ เต้าหู้ และดื่มนมบำรุงเพิ่มเข้าไปอีกนิด รวมทั้งการนอนพักผ่อนให้มากขึ้น ก็ส่งผลให้น้ำหนักครรภ์ และทารกในครรภ์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ แต่ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์ที่ดูแลครรภ์ ในการเสนอแนะให้ทานอาหารที่เหมาะสมกับครรภ์ที่น้ำหนักน้อยของคุณแม่แต่ละคน

 

เพิ่มน้ำหนักลูกในครรภ์ : น้ำหนักตลอดการตั้งครรภ์ควรเป็นแบบใด?

น้ำหนักครรภ์ที่ได้มาตรฐานของผู้หญิงครรภ์ตลอดทั้ง 9 เดือน ควรเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 12-14 กิโลกรัม โดยที่…

ในช่วงไตรมาสแรก น้ำหนักของคนท้องควรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม

ในช่วงไตรมาสที่สอง น้ำหนักของคนท้องควรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 4-5 กิโลกรัม

ในช่วงไตรมาสที่สาม น้ำหนักของคนท้องควรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 5-6 กิโลกรัม

 

ดังนั้นการทานอาหารของแม่ขณะตั้งครรภ์เป็นเรื่องสำคัญที่ควรให้ความสำคัญ การทานอาหารน้อยเกินไปเพราะกังวลเรื่องน้ำหนักตัวหลังคลอด อาจมีผลกระทบทำให้ทารกในครรภ์ได้รับอาหารไม่เพียงพอ ส่งให้ทารกน้ำหนักน้อยตั้งแต่ในครรภ์ และเมื่อคลอดออกมามีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในอนาคต ที่อาจเจ็บป่วยด้วย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น ได้มากกว่าเด็กที่คลอดออกมามีน้ำหนักตัวปกติ1

 

การที่น้ำหนักตัวของทารกในครรภ์เมื่อแรกคลอดจะมีน้ำหนักที่น้อยเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีน้ำหนักตัวที่มากเกินเกณฑ์มาตรฐานก็สามารถส่งผลต่อสุขภาพได้ไม่ต่างกัน ดังนั้นทางออกที่ดีคือ แม่ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ และทานอย่างหลากหลายและต้องทานอย่างสมดุล ไม่ควรให้น้ำหนักในการทานอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป

 

อาหารประเภทโปรตีนช่วยเพิ่มน้ำหนักครรภ์ได้หรือไม่?

คุณแม่ท้องที่น้ำหนักในช่วงไตรมาสสุดท้ายน้อยเกินไป มักได้รับคำแนะนำให้ทานอาหารประเภทโปรตีนมากขึ้นจากปกติ  ซึ่งอาหารประเภทนี้ได้แก่ เนื้อหมู  เนื้อไก่  เนื้อปลา  นม  ถั่ว(ประเภทต่างๆ) ไข่  เต้าหู้ ฯลฯ สำหรับโปรตีน ถือว่าเป็นอาหารที่สำคัญกับทารกในครรภ์ เพราะทารกต้องใช้ในการสร้างอวัยวะ และเพื่อช่วยให้พัฒนาการด้านร่างกายมีการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

 

เพิ่มน้ำหนักลูกในครรภ์

 

นอกจากอาหารประเภทโปรตีนที่ต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ อาหารในหมู่ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินแร่ธาตุ ก็ยังมีความจำเป็นที่แม่ท้องจะต้องทานอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่สุขภาพร่างกายของแม่จะได้แข็งแรง และส่งให้ทารกในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเช่นกัน

 

การมีครรภ์สุขภาพดีต้องเริ่มจากการดูแลเรื่องโภชนาการอาหารการกินอย่างถูกต้องเหมาะสมมาก่อนตั้งแต่ที่จะมีการตั้งครรภ์ และขณะตั้งครรภ์ เพื่อให้ทารกในครรภ์มีสุขภาพ พัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดอายุครรภ์ทั้ง 9 เดือน ดังนั้นจึงแนะนำว่าทุกครบอครัวควรที่จะหันมาใส่ใจโภชนาการช่วงแรกของชีวิต กันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ  

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก
1รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิทยา ถิฐาพันธ์. น้ำหนักตัว. อาหารการกินขณะตั้งครรภ์. หน้า 60, 124. หนังสือคู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสำหรับคุณแม่ยุคใหม่

 

 

 

 

[Sassy_Social_Share]